2020-11-23
آمار تولید دامی کشور

آمار تولیدات دامی کشور

آمار تولید دامی کشور: آمار تولید گوشت قرمز، گوشت طیور، شیرخام، تخم مرغ و عسل در ده سال گذشته. این آمار توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر […]
2020-11-08
آمار گاو دورگ کشور 1398

آمار گاو دورگ کشور ۱۳۹۸

جمعیت گاو دورگ کشور در سال ۱۳۹۸ آمار رسمی جمعیت گاو دو رگ کشور در سال نود و هشت، طبق اعلام جهاد کشاورزیاستان های مازندران اصفهان […]
2020-11-03
نمایشگاه دام و طیور تهران 99

گزارش نمایشگاه دام و طیور تهران ۹۹

۵ تا ۸ مهرماه ۱۳۹۹ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران نوزدهمین نمایشگاه دام و طیور تهران از تاریخ پنج تا هشت مهرماه نود و […]
2018-11-19

آمار رسمی جمعیت گاو آمیخته کشور در سال ۹۶

معاونت بهبود امور دام جهاد کشاورزی، آمار رسمی جمعیت گاو بومی کشور در سال ۹۶ را اعلام کرد. طبق این آمار استان های مازندران، اصفهان و […]
2018-10-31
نمایشگاه دام و طیور تهران 97

نمایشگاه دام و طیور تهران ۹۷

حضور پیک دامپرور در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی دام و طیور تهران