پیک دامپرور، وارد شوید | ثبت نام کنید

 اولین  و  پرتیراژترین  آگهی  نامه  دام  و  طیور  


تقویم نمایشگاه دام و طیور

تقویم نمایشگاه های تخصصی  دام ، طیور و دامپزشکی سال ۹۵

 

نام شهر ماه برگزاری روزهای برگزاری حضور پیک دامپرور برگزارکننده
قم  اردیبهشت ۱ تا ۴
یزد  اردیبهشت ۱ تا ۵
شیراز  اردیبهشت ۲۱ تا ۲۴ غرفه 
گرگان  اردیبهشت ۲۸ تا ۳۱
بابل   تیر ۲۲ تا ۲۵
تبریز   تیر ۱  تا ۲۹ غرفه 
همدان مرداد ۶ تا  ۹ غرفه 
مشهد مهر ۲۵ تا ۲۸
زنجان شهریور ۳ تا ۶
تهران   آبان ۶ تا ۹ غرفه 
خرم آباد   آذر  ۱۵ تا ۱۸
اصفهان تعویق افتاد تعویق افتاد
قزوین بهمن ۴ تا ۷  توزیع

 

تقویم نمایشگاه های تخصصی  دام ، طیور و دامپزشکی سال ۹۶

نام شهر ماه برگزاری روزهای برگزاری حضور پیک دامپرور برگزارکننده
یزد فروردین ۲۵ تا ۲۸  — قصر کویر    ۳۸۲۷۹۱۹۵
اصفهان   فروردین   اردیبهشت ۱ تا ۲۹  غرفه شرکت نمایشگاهی استان اصفهان   ۳۲۶۰۳۰۰۶
قم  اردیبهشت ۵  تا ۸ شرکت توسعه نمایشگاه قم    ۳۷۷۷۲۸۱۲
شیراز  اردیبهشت ۱۸ تا ۲۱  غرفه اگرو پارس   ۳۲۲۳۱۵۹۳
ارومیه  اردیبهشت ۱۸ تا ۲۱ جام    ۳۲۶۵۹۴۸۲
تبریز  اردیبهشت ۲۷ تا۳۰ غرفه  شرکت نمایشگاهی تبریز    ۳۶۳۷۳۸۵۱-۰۳۱
گلستان خرداد ۱  تا  ۴ شرکت نمایشگاهی بین المللی استان گلستان

۰۱۷-۳۲۶۴۰۶۶۴