تقویم نمایشگاه های بین المللی دام و طیور کشور در سال ۱۳۹۷ به ترتیب تاریخ

(سایر شهرها در صورت اعلام اضافه خواهند شد)

شهر تاریخ ماه  نحوه حضور پیک دامپرور
اصفهان ۲۹ تا ۱ فروردین – اردیبهشت غرفه
شیراز ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت غرفه
ارومیه ۲۲ تا ۲۵ آبان
تبریز ۱۲ تا ۱۵ تیر
مشهد ۱۹ تا ۲۲ تیر غرفه
خراسان جنوبی (بیرجند) ۲۵ تا ۲۹ تیر
گرگان ۲ تا ۵ مرداد
کرمانشاه ۹ تا ۱۲ مرداد
ساری ۱۶ تا ۱۹ مرداد
فید اکسپو ۲۰ تا ۲۲ مرداد غرفه
همدان ۲۳ تا ۲۶ مرداد
زنجان ۳۰ تا ۲ مرداد – شهریور
تهران ۱۵ تا ۱۸ شهریور غرفه
خراسان شمالی (بجنورد) ۲۳ تا ۲۷ مهر
قزوین ۱ تا ۴ آبان توزیع
کردستان ۹ تا ۱۲ آبان
گیلان ۹ تا ۱۲ آبان
فارماکوپه – تهران ۱۳ تا ۱۶ آذر
خرم آباد ۱۸ تا ۲۱ آذر
سمنان ۳ تا ۷ دی
بوشهر ۱۸ تا ۲۱ دی
اهواز ۳۰ تا ۳ دی – بهمن